Waarnemen

Wat is waarnemen? Waarneming (perceptie), het proces waarbij een levend wezen zich bewust wordt van signalen uit de omgeving (zien, horen, voelen etc.) (https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarneming )

Waarom zou je leren waarnemen? Het leren waarnemen leert je dat je niet invult alleen observeert. Het leert je om oprecht naar de ander te luisteren en te waarnemen wat er bij de persoon gebeurt. Als je leert waar te nemen dan kijk, voel en hoor je alleen wat er gezegd wordt, dan zie je de kleur van een persoon zijn/haar gezicht veranderen, verkleurd het tijdens het vertellen. Zie je of de adem hoog of laag zit. Voor mij heeft waarnemen een betekenis van grote waarde.

De kunst van waarnemen zit hem in het niet invullen wat je ziet. Alleen de observatie maakt dat je de vraag kunt stellen van bijvoorbeeld ik zie dat je dit of dit doet, Ik hoor je dit of dit zeggen waar is dat een uiting van?

Eckhart Tolle

In 2013/2014 deed ik mijn modeleer opdracht voor de NLP-Masteropleiding. Hierbij heb ik één van mijn trainers gemodelleerd. Wat ik van hem wilde leren was hoe ik goed en rustig voor een groep kon staan. Wat had ik te leren en hoe kon ik het overbrengen.

Mijn trainer had zijn modeleeropdracht ooit over Eckhart Tolle gedaan. Alle films gekeken van hem, elk boek gelezen alles wat er te vinden was over Eckhart Tolle heeft hij bestudeerd. Wat heeft Eckart gedaan om dit te leren waarnemen toen hij jong was? Hij is voor een langere tijd elke dag op een bankje in het park gaan zitten. En is gaan leren waarnemen en observeren zonder in te vullen. Elke keer als hij betekenis gaf aan iets wat hij zag verlegde hij zij aandacht.

Waar het dat ik er meerdere dingen over heb geleerd. Hoe ik voor een groep kon staan en kon observeren wat er in de groep gebeurde en juist niet gebeurde. Een zeer waardevolle les hoe ik kon leren waarnemen. Wat zag ik? Wat voelde ik? Waar voelde ik het?

Ik zal je vertellen wat mij enorm heeft geholpen. Welke leer tip ik heb gekregen en wat ik vandaag de dag nog inzet.

Tip:

Stel je voor dat je in de auto zit onderweg naar je werk of naar huis. Je zit in de file of in de trein en je kunt rustig naar buiten kijken.

Kijk naar wat je ziet. Zie je een boerderij kijk ernaar zonder het in te vullen wat het is. Zie je een boom kijk ernaar en op het moment dat je er betekenis aan gaat geven kijk je ergens anders naar. Dit blijf je doen en elke keer bij het invullen wat het is verplaats je je aandacht. Het gaat erom dat je leert waar te nemen. Oefen dit meer dan 21 dagen en je onbewuste en hersenen nemen het over als waarheid. 

Het waarnemen en observeren kun je ook leren met je eigen gedachtes. Je bent namelijk niet je gedachte. Het waarnemen ervan leert je afstand te nemen over je gedachtes. Want is het waar wat je denkt.

 

Hoe gaat dit je helpen?

Door waar te nemen vul je niet voor de ander in. Kun je aanwezig zijn in het gesprek wat je voert dit in plaats van luisteren om te antwoorden. Maak je weleens iemands zinnen af? Dan is dit een mooie oefening voor je om te leren luisteren en waarnemen.

Vragen:
  • Hoe heeft deze blog jou inzicht gegeven?
  • Of misschien juist geen inzicht?
  • Herken jij je in bovenstaande blog?
  • Wat doe jij of heb je gedaan om te leren waarnemen?

Heb je vragen, opmerkingen of feedback stuur je bericht hier

 

 


2020 © Copyright Arlette Fokker
Lees onze Disclaimer

 

 

Deze site is gemaakt door DeGooischeWebsitebouwer.nl